Akustiske grundbegreber, ca. 30 min.

​Akustik betyder læren om lyd

Støj er uønsket lyd

Støj kan være:
  • Generende
  • Høj (råbe for at blive hørt)
  • Høreskadende

Her får I en grundlæggende viden om, hvad lyd er,
hvordan lyd opfører sig i et lokale og hvad man
skal være særlig opmærksom på.


Vi viser hvordan forskellige typer af overflader
”opfører” sig i forhold til lyd og hvordan man ved
forskellige kombinationer kan ”komponere” den
rette sammensætning af overflader, så man opnår
et godt akustisk indeklima.