​Støj i industrien

Hvis du i din virksomhed oplever støj vil det automatisk ​mindske effektiviteten, øger antallet af fejl, stresser og giver i mange tilfælde flere sygedage.


En effektiv støjdæmpning giver ikke alene mindre støj, men bidrager også generelt til et bedre arbejdsmiljø.

​Uanset hvilken type industri der er tale om, er det muligt at dæmpe støjen.

Til fødevare industrien er der udviklet specielle absorbenter, som kan rengøres efter behov.

Både loft og vægabsorbenter kan leveres i en spulbar udgave.

Sådan løser vi din opgave fra A-Z

Har du spørgsmål til vores process, så må du endelig kontakte os.

Kontakt os