Skole akustik, ca. 30 min.

​Vi beretter om den nyeste forskning om støj i klasselokalet

Hvad betyder det for indlæringen

Lærerne er den næst mest udsatte gruppe når det drejer sig om støj på arbejdspladsen

Er der en sammenhæng mellem støj og øget udgifter til specialundervisning