​Slut med støjende børn?

​Støj er det helt store problem i daginstitutioner.

Nogle steder så slemt, at pædagoger er begyndt at bruge høreværn.

Børn producerer lyd, men lyden behøves ikke blive til støj.

Vores mange års erfaring har vist, at støjproblemer kan løses ved akustisk regulering.

​Undersøgelser viser:

  • Pædagoger er den faggruppe der føler sig mest generet af støj
  • Børns sprogudvikling forringes i et støjende miljø
  • Sygdom hos personalet øges i et støjende miljø
  • Børn larmer mindre i et godt akustisk miljø
  • Akustisk regulering kan reducere støjen med 8-10 DB (opleves som halvering)
  • Vi giver et bud på hvordan og hvor meget gavn I vil få af akustisk regulering

Sådan løser vi din opgave fra A-Z

Har du spørgsmål til vores process, så må du endelig kontakte os.

Kontakt os